top of page
blog.png

מאמרים

מאמרים והגיגים כתובים בנושאים שונים ומרתקים בהורות

ילדים זקוקים לגבולות?

אולי התפיסה הרווחת ביותר בהורות היא שילדים זקוקים לגבולות. הצבת גבול יכולה, אומנם, לענות על צרכים שקיימים בילדים כמו סדר, בהירות והבנה....

על הורות ופחד ממה שיהיה

לפעמים נראה לי שהפחד מ"מה יהיה בהמשך" ממש מנהל אותנו, ההורים. לא מעט פעמים אנחנו עושים החלטות ביומיום פחות מתוך מחשבה על מה נכון לנו...

על ההבדל בין צרכים ורצונות

מה זה אומר שהצרכים של הילדים תמיד מקבלים התייחסות? שהם תמיד יקבלו מה שהם רוצים? התשובה הקצרה היא לא. התשובה הארוכה היא שאתחיל מסיפור...

סמכות הורית וגמישות - יש דבר כזה?

אנחנו עושים איזושהי החלטה, קובעים כלל בבית - אין טלויזיה אחרי 18:00, כולם במיטות בשעה 20:00 בדיוק, לא נכנסים למיטה בלי מקלחת, וכדומה....

bottom of page