top of page
ducks-2683034_1920 (1).jpg

רוצה לקבל עדכונים על פעילויות נוספות?

לדוגמא, בקרוב צפויים לצאת לאור הרצאה בנושא תסכול ואגרסיביות של ילדים, קורס בסיס דיגיטלי להורים (שטרם בחרתי לו שם :) ), ומפגשי שיחה פתוחה להורים בנושאים שונים בזום. עדכונים יישלחו במייל לא יותר מפעם-פעמיים בחודש

bottom of page